ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Διαφάνειες Φροντιστηρίων
 
 
  • Διαφάνειες 1ου φροντιστηρίου: Προετοιμασία για τον προγραμματισμό στην Παράλληλη Επεξεργασία [ pdf ]
  • Διαφάνειες 2ου φροντιστηρίου: Διεργασίες και Νήματα σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα [ pdf ]
  • Διαφάνειες 3ου φροντιστηρίου: Νήματα και Συγχρονισμός I [ pdf ]
  • Διαφάνειες 4ου φροντιστηρίου: Νήματα και Συγχρονισμός II [ pdf ]
  • Διαφάνειες 5ου φροντιστηρίου: Εισαγωγή στο OpenMP [ pdf ]
  • Διαφάνειες 6ου φροντιστηρίου: Διαμοίραση Έργου και Συγχρονισμός στο OpenMP [ pdf ]