ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Γενικές Πληροφορίες
 • Διδακτικές Μονάδες: 3
 • Ώρες Διαδασκαλίας / Εβδομάδα: 6
  Διδασκαλία: 2 ώρες/εβδομάδα (Τετάρτη, 13:00 - 15:00, ΒΑ)
  Φροντιστήριο: 1 ώρα/εβδομάδα (Τετάρτη, 15:00 - 16:00, ΒΑ)
  Εργαστήριο: 3 ώρες/εβδομάδα
 • Διδάσκοντες
  Ιωάννης Ε. Βενέτης (407/80)