ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Διαφάνειες Μαθήματος
 
 
 • Διαφάνειες 1ης διάλεξης: Εισαγωγικές έννοιες [ zip ]
 • Διαφάνειες 2ης διάλεξης: Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων [ zip ] [ pdf ]
 • Διαφάνειες 3ης διάλεξης: OpenMP (Εισαγωγή) [ zip ]
 • Διαφάνειες 4ης διάλεξης: OpenMP (Συνέχεια) [ zip ]
 • Διαφάνειες 5ης διάλεξης: Διασυνδετικά Δίκτυα I [ zip ]
 • Διαφάνειες 6ης διάλεξης: Διασυνδετικά Δίκτυα II [ zip ]
 • Διαφάνειες 7ης διάλεξης: MPI [ zip ]
 • Διαφάνειες 8ης διάλεξης: Μέτρα Απόδοσης [ pdf ]
 • Διαφάνειες 9ης διάλεξης: Μέτρα Απόδοσης και Εξισορρόπηση Φόρτου [ pdf ]
 • Διαφάνειες 10ης διάλεξης: Αγωγοί και Διανυσματικοί Υπολογιστές I [ pdf ]
 • Διαφάνειες 11ης διάλεξης: Αγωγοί και Διανυσματικοί Υπολογιστές II [ pdf ]
 • Διαφάνειες 12ης διάλεξης: Μνήμες - Συνέπεια Μνήμης [ pdf ]