ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 
 
  • Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας. Στέλιος Παπαδάκης, Κώστας Διαμαντάρας, Κλειδάριθμος.
  • Parallel programming: techniques and applications using networked workstations and parallel computers. Barry Wilkinson, C. Michael Allen, Prentice Hall.
  • Programming with POSIX Threads. David R. Butenhof, Addison-Wesley.
  • Εγχειρίδιο για τα POSIX Threads [ pdf ]
  • Βιβλίο της Sun για τα POSIX Threads [ pdf ]