ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Ασκήσεις/Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Ανακοινώσεις

 • 28/06/2013: Η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας για τον Σεπτέμβριο ορίζεται η Κυριακή 22/09/2013 και ώρα 23:59:59.

  Υπενθυμίζεται πως για τους φοιτητές που δεν θα περάσουν ούτε τον Σεπτέμβριο το μάθημα,
  η βαθμολογία της εργασίας και του γραπτού ΔΕΝ μεταφέρεται σε επόμενα έτη.
  Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξ αρχής το μάθημα.

 • 28/06/2013: Ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία του μαθήματος για την εξεταστική Ιουνίου 2013

 • 22/04/2013: Εξεταστέα Ύλη:
  • Διαφάνειες μαθήματος (Διαφάνειες διαλέξεων, Διαφάνειες φροντιστηρίων)
  • Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας. Στέλιος Παπαδάκης, Κώστας Διαμαντάρας, Κλειδάριθμος.
   • Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
   • Κεφάλαιο 2 - Αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας
   • Κεφάλαιο 3 - Δίκτυα Διασύνδεσης
    • Εκτός της παραγράφου 3.4
   • Κεφάλαιο 4 - Γενικά ζητήματα παραλληλοποίησης
    • Εκτός της παραγράφου 4.5.3
   • Κεφάλαιο 5 - Παραλληλοποίηση εργασιών
   • Κεφάλαιο 6 - Ένθετοι βρόχοι