ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση Ομάδων
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Γενικές Πληροφορίες
 • Διδακτικές Μονάδες: 3
 • Ώρες Διαδασκαλίας / Εβδομάδα: 6
  Διδασκαλία: 2 ώρες/εβδομάδα (Πέμπτη, 15:00 - 17:00, Αίθουσα Σεμιναρίων Β κτίριο - 1ος όροφος)
  Φροντιστήριο: 1 ώρες/εβδομάδα
  Εργαστήριο: 3 ώρες/εβδομάδα
 • Διδάσκοντες
  Θεόδωρος Σ. Παπαθεοδώρου (Καθηγητής)
  Ελευθέριος Δ. Πολυχρονόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
  Κώστας Ι. Καραντάσης