ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
    
home
  Γενικά Θέματα
  Πεδία Ενδιαφέροντος
  Ανακοινώσεις
  Διαφάνειες Μαθήματος
  Διαφάνειες Φροντιστηρίων
  Εργασίες
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση Ομάδων
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
  • Parallel Programming. Techniques and Applications using networked workstations and parallel computers. Barry Wilkinson and Michael Allen. (2nd ed.) Prentice Hall, 2004.
  • Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming. Barbara Chapman, Gabriele Jost, and Ruud van der Pas. The MIT Press, 2007.
  • Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface. William Gropp, Ewing Lusk, and Anthony Skjellum. (2nd ed.) The MIT Press, 2007.
  • Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach. David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu. Morgan Kaufmann Publishers Inc. 2010.
  • CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming. Jason Sanders and Edward Kandrot. Addison-Wesley Professional 2010.